Natalia Mikołasek

Swoją pasję do tańca rozwijała przez 12 lat w Zespole Pieśni i Tańca „Vladislavia”, gdzie została instruktorem tańca. Jej początki tańca klasycznego wiążą się z Akademią Baletową Classique w Rybniku. Uczęszczała na zajęcia i warsztaty taneczne Gliwickiej Pracowni Tańca. 

Na ten moment spełnia się artystycznie współpracując z Teatrem Nowym w Zabrzu, Teatrem Muzycznym Castello, a także w Teatrze Muzycznym Wit-Wit, gdzie nie tylko gra  w spektaklach, a także prowadzi zajęcia aktorskie. Obecnie uczy się w Państwowym Policealnym Studium Zawodowym Wokalno-Baletowym w Gliwicach, gdzie rozwija się pod kątem aktorskim, wokalnym i tanecznym. 

Praca z dziećmi przynosi jej wiele pięknych emocji, dlatego w naszej Pracowni prowadzi z wielkim sercem najmłodsze grupy baletu i tańca współczesnego: BabyGTT, GTTMini i grup początkujące.