Anna Hampel

Choreograf, pedagog tańca (dyplom lic. z wyróżnieniem na kierunku taniec AHE w Łodzi, dyplom mgr spec pedagogika i choreografia na kierunku pedagogika na AHE w Łodzi), dyplomowany instruktor tańca współczesnego, tancerka, studiowała również teatrologię na UŚ w Katowicach, animator kulturalny. Twórca i choreograf Gliwickiego Teatru Tańca, założycielka Gliwickiej Pracowni Tańca, prezes Fundacji Rozwoju Tańca i Sztuki „ARTystyczna POZYtywka”. Wykładowca kompozycji tańca i techniki tańca współczesnego na AHE w Łodzi, w 2017 r., pedagog podczas Contemporary Dance Summer School w Koszęcinie. 

Na co dzień zajmuje się tańcem współczesnym, floorworkiem, modern i kontakt improwizacją. Doskonaląc swój warsztat taneczno – choreograficzny, brała i bierze udział w warsztatach tanecznych i kompozycyjnych prowadzonych przez wykładowców z Polski i zagranicy. Współpracuje z wieloma instytucjami i zespołami tanecznymi, prowadząc warsztaty i tworząc choreografie. Sędzia na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach tanecznych. Wielokrotnie nagradzana zarówno indywidualnie, jak i zespołowo za choreografię. 

Swoje pomysły choreograficzne czerpie z natury i otaczającego świata, a w pracy pedagoga i choreografa stawia za cel jakości, flow, połączenie ruchu i techniki z emocją i tematem. 

Pasjonatka i miłośniczka tańca i sztuki. Szuka nowych rozwiązań ruchowych, łącząc taniec z różnymi dziedzinami sztuki. Twórca i organizator “Wieczoru Małych Form Choreograficznych”, Winter Workshops Project oraz “Przeglądu Teatrów Tańca „PrzeNikanie”.